Dierenartsen Friesland

Elke dierenartsen
Dierenartsen van Waard tot Klif
Dierenkliniek Sneek

FRIESLAND A-G

Akkrum - DAP Mid-Fryslan
Bolsward - DAP Bolsward
Burgum - A7 Noord
Dokkum - DAP Dokkum
Drachten - Dierenziekehuis Drachten
Drachten - Elke
Franeker - DAP N-W Friesland
Grou - DAP Reduzum-Grou

FRIESLAND H-P

Heerenveen - Dierenkliniek Bornego
Hardegaryp - DAP Hardegaryp
Kollum - DAP Kollum-Buitenpost
Leeuwarden - Sterkliniek dierenartsen
Lemmer - DAP Lemsterland
Lemmer - DAC de Stellingwerven

FRIESLAND R-Z

Sneek - Dierenkliniek Sneek
Wolvega - Dierenkliniek Wolvega
Workum - DAP van Waard tot Klif

Ons doel

Het bieden van een overzicht van websites welke gerelateerd zijn aan honden.                     

Voor suggesties en aanvragen van links kunt u het contactformulier gebruiken. 

Contact